GUISSONA PRESENTA LA GUIA D'ACOLLIDA

Des de l'espai de cohesió de l'Ajuntament de Guissona es va fer demanda de la GUIA D'ACOLLIDA, un recurs perquè les persones nouvingudes a Guissona coneguin els diferents serveis i a on s'han de dirigir per resoldre les seves demandes i necessitats com a nous vilatans i vilatanes de Guissona.

DIJOUS 14 SETEMBRE 2023

Des de l'espai de cohesió de l'Ajuntament de Guissona es va fer demanda de la GUIA D'ACOLLIDA, un recurs perquè les persones nouvingudes a Guissona coneguin els diferents serveis i a on s'han de dirigir per resoldre les seves demandes i necessitats com a nous vilatans i vilatanes de Guissona.

Aquesta guia promoguda a partir de la demanda de l'espai de cohesió pel Pla Educatiu d'Entorn és un recurs pdf amb l'objectiu de poder-lo actualitzar semestralment i serà accessible des de la web de l'Ajuntament. A més, de fer-ne difusió des de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament.

Per elaborar aquest recurs s'ha comptat amb la col·laboració i implicació de tota la xarxa d'administracions, serveis, associacions i professionals que treballen a la nostra vila.

Enguany el document s'ha publicat en català però es preveu traduir-lo a diferents idiomes de mica en mica, i quan hi hagi subvencions en aquest sentit.

L'Ajuntament està satisfet de poder publicar aquesta guia que facilitarà l'acompanyament a les persones nouvingudes a la nostra vila i millorarà l'accés a tots els recursos.

Accés a la guia