GUISSONA PRESENTA LES ACTIVITATS D'ESTIU INFANTILS I JUVENILS

El Pla Educatiu d'Entorn de Guissona ha elaborat dos fulletons amb les propostes d’activitats de lleure tant per infants com per a joves que es duran a terme aquest estiu a Guissona.

DIVENDRES 27 MAIG 2022

 

El Pla Educatiu d'Entorn de Guissona ha elaborat dos fulletons amb les propostes d’activitats de lleure tant per infants com per a joves que es duran a terme aquest estiu a Guissona.

Ambdós fulletons pretenen promoure la convivència entre l’oferta d’educació en el lleure promoguda per l’administració i l’oferta d’educació en el lleure vinculada a empreses i moviments o entitats del tercer sector de Guissona i comarca, perquè cada infant i jove pugui decidir d’acord amb el seu itinerari personal a través d’una visió educativa 360º.

Totes les activitats d’estiu que es troben als fulletons tenen una voluntat educativa i de lleure. Els seus objectius son:

  • Promoure la participació a les diferents propostes d'educació en el lleure que conviuen a la nostra vila, afavorint la participació d'infants i joves. 
  • Reduir les desigualtats amb una mirada a l'equitat, intervenint des dels centres educatius i des del Pla Educatiu d'Entorn en l'acompanyament familiar en els casos que calgui perquè tots els col·lectius accedeixin al lleure amb igualtat de condicions
  • Treballar per l'equitat educativa i garantir el dret dels infants i adolescents a l'educació més enllà de l'escola, vetllant per la inclusió i la participació i proporcionant els recursos necessaris per facilitar l'accessibilitat i garantir la participació en les activitats de lleure. 

A més a més, dins dels plans de millora del Pla Educatiu d'Entorn, es destinen 20.543 € per garantir un estiu enriquit d'oportunitats educatives per a l'alumnat vulnerable, promovent la seva participació en el Casal Iesso, al Casal Esportiu, als Casals de la FEDAC, als Camps de Treball i als cursos de català per a nouvinguts, evitant la segregació en les activitats de lleure i unint-los tots en un únic espai, becant així més de setanta alumnes d'acord amb les propostes fetes des de les CADs dels centres educatius de la vila.

Consulteu l'oferta d'activitats d'estiu a Guissona al següent enllaç: http://www.guissona.cat/viure/educacio/pla-educatiu-dentorn/activitats/estiu