GUISSONA REDUEIX EN UN 20% L’ENDEUTAMENT

A 31 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Guissona té un rati d’endeutament del 46,70% el que suposa que el total del crèdit viu ascendeix a 2.058.005€, essent els seus ingressos ordinaris durant l’any 2013 de 4.406.163€.

DIMARTS 20 MAIG 2014

OFICINA DE COMUNICACIÓ

 

Dilluns, 19 de maig de 2014

 

GUISSONA REDUEIX EN UN 20% L’ENDEUTAMENT

 

A 31 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Guissona té un rati d’endeutament del 46,70% el que suposa que el total del crèdit viu ascendeix a 2.058.005€, essent els seus ingressos ordinaris durant l’any 2013 de 4.406.163€.

 

 

Aquest rati d’endeutament a 31 de desembre de 2011 era del 68,94%, això s’ha aconseguit gràcies a la política municipal de contenció de despeses.

 

Claustre Oliveres

premsa@guissona.cat