GUISSONA REP LA VISITA DE JAUME MONTFORT

El passat divendres Guissona va rebre la visita del Sr. Jaume Montfort Samà, director dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida

DIMARTS 19 FEBRER 2019

 

 

El passat divendres Guissona va rebre la visita del Sr. Jaume Montfort Samà, director dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida. En la reunió, que va tenir lloc a l’Ajuntament, es van tractar temes com el d’establir el servei d’interinatge, que ha d’assumir la conselleria de justícia amb el jutjat de pau i el registre civil. En aquest sentit, pel nombre de població que te Guissona, hauria de tenir dos funcionaris assumint tasques que fins ara, estan assumint personal propi de la corporació municipal.

D’altra banda, es van exposar les diverses línies d’ajut que hi ha des del departament de justícia i el conveni que té amb l’Ajuntament per l’execució de les condemnes a treballs en benefici de la comunitat. Els condemnats amb aquesta pena, la compleixen prestant serveis pel municipi de Guissona, en aquest cas a la brigada municipal en l’execució de diferents tasques.