GUISSONA RESTAURARÀ I CONSOLIDARÀ LES FONTS DE LA VILA

El conjunt de la Font de la vila i els safareigs de Guissona es van declarar com a Bé Cultural d’Interès Local el 29 de març del 2006. Es troba just a l’entrada del nucli històric de Guissona i molt a prop del parc arqueològic, i és una peça fonamental en qualsevol recorregut turístic de la vila.

DIJOUS 16 GENER 2014

GUISSONA RESTAURARÀ I CONSOLIDARÀ LES FONTS DE LA VILA

En la Junta de Govern Local celebrada el passat 9 de gener es va adjudicar l’obra de restauració de les Fonts del Poble a l’empresa CONSTRUCCIONS TONY PAMPALONA, S.L. que ofereix la realització de l’obra per un import de 71.608,33€.

El conjunt de la Font de la vila i els safareigs de Guissona es van declarar com a Bé Cultural d’Interès Local el 29 de març del 2006. Es troba just a l’entrada del nucli històric de Guissona i molt a prop del parc arqueològic, i és una peça fonamental en qualsevol recorregut turístic de la vila.

Segons explica el regidor d’Urbanisme Àngel Masanés, aquest conjunt es troba bastant malmès, tan pel desgast dels materials resultat del pas del temps,com per les deformacions dels murs laterals de pedra afectats pel creixement dels arbres, que han provocat un desplom dels mateixos, que cal refer per la inseguretat actual. Es tracta doncs de recuperar l’estabilitat dels dos murs de pedra i de netejar i restaurar tot el conjunt refent la bona imatge d’aquest element molt significatiu en el patrimoni arquitectònic de Guissona.

Està previst que les obres s’iniciïn durant el proper mes de febrer i s’executin durant un període de tres mesos.