GUISSONA S’ADHEREIX A L’AGENDA 2030, UN COMPROMÍS PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L’Ajuntament de Guissona ja forma part des del passat divendres, dia 14 d’abril de 2023, de l’Aliança Catalunya 2030 amb la signatura de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, que va portar a terme l’alcalde Jaume Ars i Bosch.

DIJOUS 20 ABRIL 2023

 

L’Ajuntament de Guissona ja forma part des del passat divendres, dia 14 d’abril de 2023, de l’Aliança Catalunya 2030. Amb la signatura de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, que va portar a terme l’alcalde Jaume Ars i Bosch, l’Ajuntament s’ha compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Amb aquesta signatura l’Ajuntament de Guissona formalitza el compromís per a treballar conjuntament perquè la Catalunya del 2030 sigui sostenible i resilient al canvi climàtic, oberta al món, més justa i igualitària, solidària, diversa i integradora, garant dels drets humans i de la pau.

L’objectiu d’aquesta adhesió és poder abordar reptes transversals per entendre les lògiques o els plantejaments de cadascuna de les organitzacions que la integren, per aprendre les unes de les altres i intentar aplicar aquests aprenentatges mutus, per crear visions compartides i impulsar projectes.

La creació de l’Aliança Catalunya 2030 respon al mandat del Parlament de Catalunya d’impulsar una aliança d’actors públics i privats que, ha­vent subscrit l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, contribueixin a la localització a Cata­lunya dels ODS per mitjà de compromisos concrets. El Govern va aprovar l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 el 18 de febrer de 2020, un document que ofereix una visió compartida sobre com contribuir a avan­çar en la consecució dels ODS i que defineix el paper i el compromís que han d’adquirir els diferents agents socials de Catalunya per assolir-los.

 

Guissona, 20 d’abril de 2023.