Guissona també signa el protocol integrador a través del qual es treballarà coordinadament el casos de violència a la comarca.

El protocol estipula els circuïts d’actuació davant casos de violència vers les dones, infància i adolescència i persones grans a la comarca.

DIJOUS 15 NOVEMBRE 2012

Dies enrera va tenir lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal la Signatura de “Forgem vincles: Protocol integrador en casos de violència vers les dones, infància i adolescència i persones grans”.

A través d’aquest acte els diferents representants d’institucionals i entitats que han participat en l’elaboració del protocol integrador en casos de violència a la Segarra han signat l’acord de compromís a impulsar i mantenir el document consensuat i elaborat al llarg de tres anys de feina des dels diferents professionals del territori.

 

El protocol estipula els circuïts d’actuació davant casos de violència vers les dones, infància i adolescència i persones grans a la comarca.

És un protocol pioner a la terres de Lleida perquè ha estat treballat des del consens global de tots els àmbits representats a través dels seus agents. Els àmbits representats són Benestar Social i Família, Ensenyament, Salut, Interior i Justícia.

El treball s’ha portat a terme al llarg de tres anys des de diferents taules de treball on hi ha participat professionals, entitats i institucions de l’àmbit social a la Segarra. 

 

La presentació del document del protocol ha estat a càrrec de la cap tècnica de l’àrea de serveis socials, Sra. Maite Lecha, que ha agraït la implicació i el treball de tots els professionals que han participat.

 

En els parlaments, el President del Consell Comarcal de la Segarra, Sr. Adrià Marquilles, ha manifestat la important tasca realitzada en equip i ha explicat que el Consell Comarcal és la base del treball però que sense la col·laboració de tots els professionals no seria possible.

El Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, Sr. Ramon Farré, ha exposat que el protocol és la resposta d’una feina ben feta que mereix un reconeixement i ha manifestat que la realitat social és complexa i que tots ens hem de comprometre i fer un exercici de voluntat per a que no passin casos de violència i si arriben a passar corregir-los i treballar-los per evitar que tornin a passar. Ha remarcat que el protocol és un document obert i una guia alhora d’actuar. Ha explicat que les administracions s’han d’aplegar per defensar la dignitat de les persones.

Finalment, els referents polítics com l’alcalde de Cervera, Ramon Royes, l’alcalde de Guissona, Xavier Casoliva, i consellers comarcals com Mercè Valls i Josep Maria Puig han aclamat que cal ser exigents i manifestar la valentia davant la covardia i alhora s’ha d’exigir a la societat. El protocol no ha d’esser mínimament un document sinó que cal que l’administració es comprometi a tirar-lo endavant.

Finalment, l’acte ha clos amb la signatura de tots els directors dels serveis territorials dels àmbits esmentats anteriorment, com també, l’alcalde de Cervera i Guissona, i representants de les entitats socials a la Segarra.  

 

Dimarts, 30 d’octubre de 2012