Guissona treballa de forma consensuada amb els seus joves les activitats que es volen projectar al llarg de l’any.

Totes les trobades tindran lloc al recent inaugurat Casal Jove i s’han distribuït en quatre grups segons la franja d’edat.

DIMARTS 03 ABRIL 2012

Guissona treballa de forma consensuada amb els seus joves les activitats que es volen projectar al llarg de l’any.

 

Guissona.- El Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Guissona defineix les línees de treball a seguir en matèria de joventut al municipi. Aquestes línees s’han de projectar en el període 2012-2016.

Des de la regidoria de joventut  s’està treballant diàriament per l’elaboració del Pla Local de Joventut de Guissona. El Pla Local és una eina de treball que ha de permetre fer polítiques integrals de joventut des de la proximitat municipal.

 

Ara és el moment de decidir quines activitats s’han de projectar per als joves a Guissona i des de la regidoria de joventut de l’Ajuntament es vol treballar de forma consensuada amb els joves, com s’ha anat fent en els darrers plans. L’objectiu principal es escoltar les necessitats i respondre a les demandes amb actuacions concretes beneficioses per al jovent.

La manera per recollir aquestes necessitats i demandes es realitzarà a través de diferents grups de discussió, que es reuniran durant aquesta setmana santa, amb joves entre 14 fins a 30 anys.


Dins de la fase de diagnòstic i detecció de necessitats del pla s’han definit diferents trobades per a treballar amb els joves el consens.

La primera de les trobades es va realitzar  amb un grup d’experts, de diferents àrees, que es va portar a terme a mitjans de març i en la que es va parlar d’aspectes com l’educació, la sanitat, els serveis socials, la seguretat, el lleure, entre altres.

 

Ara un cop treballades les línees generals es projectaran les trobades amb els joves, durant aquesta setmana, amb la intenció de detectar les necessitats i les mancances i de poder elaborar un eficaç Pla Local de Joventut.

Totes les trobades tindran lloc al recent inaugurat Casal Jove i s’han distribuït en quatre grups segons la franja d’edat.

La voluntat, des de la regidoria de joventut, es parlar de les activitats de lleure, de la participació, de la cultura, de l’habitatge, del treball, de la formació, de l’equilibri territorial i, en definitiva, dels assumptes que preocupen als joves.

 

Dimarts, 3 d’abril de 2012

 

Ajuntament de Guissona

Servei de Premsa

Carlota Bartra i Claustre Oliveres

premsa@guissona.cat