Inauguració del dipòsit de Guarda-si-venes

El passat dissabte, 13 de juny, a les 12 del migdia va tenir lloc la inauguració del dipòsit d’aigua de Guarda-si-venes, l’acte va ser presidit per l’Il·lm Sr. Jaume Gilabert, president de la Diputació de Lleida i per l’alcalde de Guissona, l’Il·lm. Sr. Josep Cosconera i Carabassa.

DIMECRES 17 JUNY 2009

El passat dissabte, 13 de juny, a les 12 del migdia va tenir lloc la inauguració del dipòsit d’aigua de Guarda-si-venes, l’acte va ser presidit per l’Il·lm Sr. Jaume Gilabert, president de la Diputació de Lleida i per l’alcalde de Guissona, l’Il·lm. Sr. Josep Cosconera i Carabassa.
Amb un cost de 225.416,78€ el dipòsit de Guarda-si-venes té una capacitat de 200m3. Aquest dipòsit ha estat subvencionat majoritàriament per la Generalitat de Catalunya però també compta una subvenció de 69.634,05€ de la Diputació i 6.067€ de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 
Més que d'un simple dipòsit es tracta d'una portada d'aigua al municipi de Guarda-si-venes des de la xarxa de distribució de Guissona.

Per tant es capta l'aigua des de la xarxa de Guissona a un aljub de 6 m3 (petit dipòsit) que s'ha construït in-situ a dins del nou bombeig situat al recinte de l'antic escorxador.
 
A l'interior del nou bombeig s'han instal·lat dos bombes que capten l'aigua des de l'aljub i tiren l'aigua cap al nou dipòsit de Guarda-Si-Venes per una nova canonada de polietilè de DN 125.

El dipòsit de Guarda-si-venes es circular i està construït amb formigó armat i té una capacitat de 200 m3.

Des d'aquest dipòsit es subministra al municipi de Guarda-si-venes mitjançant dos bombes amb variador electrònic que apliquen a la nova xarxa de distribució instal·lada la pressió necessària per als veïns.

Cal tenir en compte que en la nova caseta de vàlvules del nou dipòsit de Guarda-si-venes, s'ha instal·lat un analitzador de clor en continuo per controlar els nivells de clor en tot moment.
 
I tot el sistema està governat per un sistema de telecontrol que governa amb les premises indicades els bombejos i ens avisa de qualsevol incidència en el nivells de dipòsits, de clors i en problemes de marxades de llum.