L’ABSENTISME DELS TREBALLADORS DE GUISSONA PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS ÉS NUL

Segons l’informe que MUTUA INTERCOMARCAL ha fet arribar a l’Ajuntament de Guissona corresponent a dades d’absentisme de l’any 2014, el personal de l’Ajuntament de Guissona durant l’any passat no va registrar cap tipus de baixa per contingències professionals, essent la mitjà d’Espanya en aquest sector d’inciències amb baixa d’un 4% i la durada mitjana de les baixes de 29,6.

DIVENDRES 13 FEBRER 2015

Segons l’informe que MUTUA INTERCOMARCAL ha fet arribar a l’Ajuntament de Guissona corresponent a dades d’absentisme de l’any 2014, el personal de l’Ajuntament de Guissona durant l’any passat no va registrar cap tipus de baixa per contingències professionals, essent la mitjà d’Espanya en aquest sector d’inciències amb baixa d’un 4% i la durada mitjana de les baixes de 29,6.

Així doncs, des del Consistori, es felicita  al personal de l’Ajuntament i en especial al de la Brigada per les mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals que estan portant a terme i que es reflexen en aquests resultats.

Pel que fa a les baixes per contingències comuns, l’Ajuntament de Guissona també es troba sota la mitjà del sector, essent d’un 1,17% la taxa d’incidències amb baixa al nostre Ajuntament i la mitja del sector ronda a Espanya el 2,4%