L’Ajuntament dóna la benvinguda a la vila al nou informatiu “EL DOLL”.

Els guissonesos sempre han mostrat bona predisposició per la premsa local i per això estic convençut que rebran amb satisfacció la informació que des d’aquesta nova revista se’ls faciliti, col.laborant-hi amb les seves opinions i fent-se-la seva ben aviat, com bona mostra en van donar amb les enyorades publicacions Issauna i l’Estany.

DIMECRES 15 DESEMBRE 2010

L’Ajuntament dóna la benvinguda a la vila al nou informatiu “EL DOLL”. 
 
Els guissonesos sempre han mostrat bona predisposició per la premsa local i per això estic convençut que rebran amb satisfacció la informació que des d’aquesta nova revista se’ls faciliti, col.laborant-hi amb les seves opinions i fent-se-la seva ben aviat, com bona mostra en van donar amb les enyorades publicacions Issauna,l’Estany i El Cràpula.
 
Felicito doncs en nom del Consistori aquesta iniciativa, tot esperant que tingui continuïtat i arreli a les nostres contrades.
 
Josep Cosconera i Carabassa
alcalde