L’ESCOLA RAMON ESTADELLA SELECCIONADA COM A REFERENT EDUCATIU PER PARTICIPAR A LES JORNADES SEPIE DE SEGOVIA

L'Escola Ramon Estadella i Torradeflot de Guissona, juntament amb dos escoles més de Santa Coloma i Terrassa, va ser seleccionada per participar en aquestes jornades anomenades “Supporting Multilingual Classrooms” com a representants de Catalunya. La finalitat de les jornades era reflexionar sobre el paper del multilingüisme i plurilingüisme en les aules.

DILLUNS 18 MARÇ 2019

 

 

 

El  dimarts 12 i 13 de març de 2019 es van organitzar unes jornades de treball i d’intercanvi d’experiències a Segovia entre 25 centres d’arreu d’Espanya a través de la plataforma SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) del Ministerio de ciencia, innovación y universidades dins del programa ERASMUS + (programa de mobilitat per Europa).

 

L'Escola Ramon Estadella i Torradeflot de Guissona, juntament amb dos escoles més de Santa Coloma i Terrassa, va ser seleccionada per participar en aquestes jornades anomenades “Supporting Multilingual Classrooms” com a representants de Catalunya. La finalitat de les jornades era reflexionar sobre el paper del multilingüisme i plurilingüisme en les aules així com promocionar recursos, programes i bones pràctiques educatives entre el centre Europeu de les llengües modernes de Graz (Àustria), la comissió Europea i les escoles de primària participants en la jornada.

 

Al llarg dels dos dies de durada de la jornada, les expertes del ECML (Centre Europeu de llengües modernes) Catherine Carré-Karlinger d’Àustria i Katja Schnitzer de Suïssa amb la col·laboració de la coordinadora nacional Espanyola Elena López i encarregada de la jornada; es van plantejar 4 blocs de treball:

 

  • Actituds positives envers el plurilingüisme
  • Com ensenyar en un entorn multilingüe? Eines, recursos i materials de suport
  • Què és el que realment importa? Exemples de bones pràctiques
  • Com dissenyar el procés d’aprenentatge?

L'Escola Ramon Estadella, representada per la direcció del centre Laura M. Martín Font, va poder explicar en diferents moments de la jornada, com treballem al nostre centre en aquests 4 blocs:

  • Celebrem el dia de les llengües maternes  – com una activitat representativa per fomentar actituds positives envers el plurilingüisme i per fer visible les llengües de l’escola
  • Activitats d’intercomprensió lingüística amb el programa Euromania  – com a eina per treballar el “translanguaging” (fer connexions entre diferents llengües per aprendre)
  • Metodologia CLIL dins d’Arts & Crafts i projecte GEP – com exemple de bona pràctica per aprendre llengües.
  • Projecte AVANCEM cap al Tractament Integrat de les llengües  – com exemple del centre per dissenyar el procés d’aprenentatge de llengües de manera globalitzada tenint en compte la L1, L2 i L3 del centre.

De tornada cap a l’escola, la directora arriba amb la motxilla carregada d’idees i noves activitats per poder fer amb els  alumnes.