LA SEGARRA PROJECTA EL CONSELL D'ALCALDESSES I ALCALDES PER VIDEOCONFERÈNCIA I PRESENCIAL

Ha tingut lloc de forma virtual per videoconferència i, alhora presencial, la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de la Segarra el passat dimecres, 29 d’abril per la tarda. Una sessió que va durar més de tres hores.

DIVENDRES 01 MAIG 2020

 


Entre els punts de l’ordre del dia s’ha informat als alcaldes i alcaldesses de diferents informes relatius a l’àrea de serveis socials. Per una part el Protocol de seguretat per les violències sexuals en espais i d’oci que estipula les diferents accions que implementen els ajuntaments quan hi ha festivitats amb un nombre gran de persones assistents. Per altra banda, el Pla Comarcal en Polítiques d’Igualtat de Gènere, que impulsa el Servei d’Informació i Atenció a les Dones i té abast tant municipal com comarcal.
En una altra línia de coses s’han presentat les al·legacions i suggeriments al Pla Estratègic pel Desenvolupament i l’Ocupació de la Segarra durant el seu termini d’exposició pública. Al·legacions que han estat aprovades pels alcaldes i alcaldesses i que han estat d’acord d’incorporades perquè milloren les accions de Pla. La presidenta del Consell d’Alcaldies, Imma Secanell, ha demanat als alcaldes i alcaldesses que per fer real el Pla cal que els municipis s’ho creguin i apostin per la seva implementació. Han posa’t sobre la taula que és un Pla ambiciós però el resultat és una diagnosi real i aplicable a la comarca. S’ha proposat de treballar-ho per comissions i prioritzar els municipis petits.
Entre els punts més destacats la proposta del Consell Comarcal de prestar el servei de transport escolar a la comarca mitjançant la modalitat de reserva de places en el servei de transports regular de viatgers i així d’aquesta manera es podrien mantenir els dos serveis sempre que els departaments de Territori i Ensenyament mantinguin els finançaments aportats per prestar aquests serveis.
El President del Consell Comarcal, Francesc Lluch, ha explicat que el fet de presentar-ho als alcaldes i alcaldesses és una mesura de pressió davant la Generalitat per tal que no redueixin els imports i així mantenir els serveis. Des del Consell Comarcal s’explora la possibilitat d’integrar el transport escolar i regular mitjançant la fórmula de reserva de places i d’aquesta manera aconseguir una explotació conjunta equilibrada econòmicament i amb un alt grau d'eficiència dels mitjans materials.
Aquest model de transport de viatgers a demanda va ser pioner a Catalunya, un sistema integral a la “Demanda” per tota la comarca, que amb el transcurs del temps s’ha consolidat com un model d’èxit.
El sistema funciona a partir de les línies regulars convencionals, amb els itineraris, les parades, horaris i calendari, tot preestablert, com qualsevol línia regular de transport de viatgers, però en aquest cas el servei només es realitza si prèviament l’usuari/a interessat/da el “ Demanda ” el dia feiner anterior. Aquest sistema a la “Demanda” ha permès que l’oferta de serveis regulars comarcals a la Segarra hagi passat d’uns 2.000 a uns 27.000 possibles serveis a l’any. En aquest sentit, durant l’any 2018, que fou el primer any sencer amb aquest nou sistema, i segons dades ATM Lleida, a la Segarra han utilitzat els serveis interns comarcals a la “Demanda“ més de 14.000 usuaris, amb un increment durant l’exercici 2019 d’ aproximadament un 30%.
Els segarrencs i segarrenques que més utilitzen el servei, són estudiants de batxillerat, mòduls i cicles formatius dels instituts de Guissona i Cervera, gent gran per anar al metge, a mercat i altres tràmits a la seva població de referència, i població en general i treballadors que enllacen amb el tren o línies de bus per anar o tornar a Lleida i Barcelona. Tots els municipis de la comarca i especialment els pobles petits n’han pogut gaudir, els usuaris de tots els municipis consultats estan molt satisfets amb el servei, i com es lògic, tant alcaldes i regidors, com usuaris consultats, voldrien més línies, més horaris i més serveis. Actualment el Consell Comarcal de la Segarra, gestiona 30 rutes de transport escolar, que donen servei a 15 centres i es transporten cada dia, d’anada i tornada, uns 400 alumnes obligatoris, més 50 Post Obligatoris, més gent als mercats.
Amb la intenció de poder mantenir i garantir el transport rural de viatgers, el Consell Comarcal de la Segarra ha presentat la proposta d’acord amb el Consell d’Alcaldies que ho han rebut positivament per anar plegats, perquè si no es poden mantenir els dos serveis qui perd és la comarca. La presidenta Secanell ha manifestat que, conjuntament, es farà pressió per tal que al setembre es pugui continuar amb la garantia dels dos serveis de transport a la comarca.
El diputat provincial i alcalde del Ribera d’Ondara, Francesc Sabanes, ha explicat el Pla de xoc davant la crisi de la Covid-19 de la Diputació de Lleida on s’ingressaran 15 mil euros als consells comarcals a través de tres plans especials explicats pel Diputat i que la Segarra se’n beneficiarà.
Els municipis conjuntament han fet arribar al diputat l’acceleració del projecte per implantar la fibra òptica a la comarca i han insistit en agilitzar aquest projecte per part de la Diputació. A més, els municipis de la comarca de la Segarra s’han adherit al Manifest dels ens locals davant la Crisi del Coronavirus de l’Associació Catalana de Municipis.
Referent a la sentència de l’aigua el President del Consell Comarcal, Francesc Lluch, ha explicat que des del Consell es proposarà una reunió amb tots els agents implicats per arribar a un acord plegats i treballar per no haver d’arribar a judici.
Finalment, la Presidenta, Imma Secanell, ha mostrat el suport i el condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i l’ànim als qui s’han contagiat per la COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals. Al mateix temps, ha agraït sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. I també, al personal del Consell Comarcal com també les persones voluntàries de la comarca que treballen amb iniciatives perquè tots plegats ens em puguem sortir. A aquestes paraules també s’hi adherit el President comarcal, Francesc Lluch.
Imatges del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses a la comarca de la Segarra.
Dijous, 30 d’abril de 2020.
Àrea de comunicació
comuniacio@ccsegarra.cat