L'aigua de la xarxa ja es valora APTA pel consum humà

A partir del dia 16 de desembre, d’acord amb els controls de qualitat de l’aigua que s‘han realitzat a l’aigua subministrada a la zona d’abastament de Guissona i d’acord a l’establert en el RD 140/2003 i en el Pla de Vigilància de Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, de juny de 2005, l’aigua de la xarxa ja es valora com APTA per al consum humà.

DIMARTS 16 DESEMBRE 2008

AVIS:

L’Ajuntament de Guissona i SOREA informen:


Que a partir del dia 16 de desembre, d’acord amb els controls de qualitat de l’aigua que s‘han realitzat a l’aigua subministrada a la zona d’abastament de Guissona i d’acord a l’establert en el RD 140/2003 i en el Pla de Vigilància de Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, de juny de 2005, l’aigua de la xarxa ja es valora com APTA per al consum humà.


Per a més informació es poden posar en contacte amb SOREA, S.A.

Tf: 973.50.14.70
902.250.370


Guissona, 16 de desembre de 2008