L'Ajuntament de Guissona aprova el Pla d'Igualtat

En el Ple de l'Ajuntament del passat dijous, 26 d'agost es va aprovar el PLA D'IGUALTAT, un conjunt de mesures on es reconeix la igualtat com a principi transversal, que s'haurà d'incloure a la política de l'ajuntament i en la gestió dels recursos humans.

DIVENDRES 27 AGOST 2010

En el Ple de l’Ajuntament del passat dijous, 26 d’agost es va aprovar el PLA D’IGUALTAT.

El Pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar una diagnosi en matèria de gènere, on es fixen els objectius concrets a assolir i les estratègies a adoptar per a la seva consecució. Es reconeix la igualtat com a principi transversal, que s'haurà d'incloure a la política de l'ajuntament i en la gestió de recursos humans.

Els beneficis que ens aportarà un Pla d'Igualtat als ajuntaments són la millora de la qualitat dels serveis públics aprofitant el potencial de tot el personal i consolidar la cultura d'igualtat en el si de l'ajuntament, com a organisme socialment responsable.

Guissona és un dels primers municipis de Catalunya que compta amb aquest Pla.