L'AJUNTAMENT DE GUISSONA I SOREA INFORMEN

DEGUT A LES FEINES DE MANTENIMENT QUE ES FAN HABITUALMENT S'HA DETECTAT QUE NO ES POT BEURE AIGUA DE L'AIXETA FINS A NOU AVÍS

DIMECRES 10 DESEMBRE 2008

L'AJUNTAMENT DE GUISSONA I SOREA INFORMEN

 


Per raons totalment alienes al servei, a partir del dia 11 de desembre i fins a començaments de la setmana entrant, no es podrà subministrar al municipi de Guissona l’aigua que prové de la xarxa de la Vall de Sió del canal d’Urgell. Aquest fet és motivat per les feines de manteniment que es duen a terme periòdicament. Mentre duri aquesta situació es subministrarà aigua dels pous del municipi.  

Mitjançant els controls de qualitat de l'aigua que es fan de forma periòdica, hem detectat que l’aigua dels pous conté elements en la seva composició química, amb continguts superiors als límits establerts en la reglamentació vigent.

 

Així doncs i d’acord a l’establert en el RD 140/2003 i en el Pla de Vigilància de Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, de juny de 2005, l’aigua de la xarxa s’ha de valorar temporalment com a NO APTA per al consum humà. Es recomana a tota la població que s’abstinguin de consumir aigua de la xarxa d’una manera continuada per a beure o cuinar. Tothom podrà utilitzar l’aigua per a dutxar-se, rentar la roba o rentar els estris de cuina, sense cap risc per a la salut.

 

Un cop restablert el subministrament en les condicions sanitàries òptimes, es comunicarà a tots els usuaris la correcció d’aquesta anomalia.

 

Per a  més informació es poden posar en contacte amb SOREA, S.A.

 

 

 

 Tf: 973.50.14.70

 

      902.250.370                                                                         

 

                                                

 

                                                                                               

 
                                                                                                     Guissona, 9 de desembre de 2008