L'AJUNTAMENT POSA EN VENDA 5 TERRENYS DE L'AVINGUDA LLUÍS COMPANYS

Ha estat publicat en el Portal de contractació anunci de licitació per la convocatòria del procés de licitació per concurs per la venda de terrenys municipals.

DIVENDRES 17 JULIOL 2020

 

De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de la Corporació en sessió ordinària de data 13 de juliol de 2020, ha estat publicat en el Portal de contractació anunci de licitació per la convocatòria del procés de licitació per concurs per la venda de terrenys municipals ubicats a Av. President Lluís Companys, de Guissona, mitjançant formalització de contractes de compravenda (exp. 2018/86), dividits en els següents lots:
Lots Valoració
1 Av. President Lluís Companys, núm. 66 31.806,00 €
2 Av. President Lluís Companys, núm. 68 36.936,00 €
3 Av. President Lluís Companys, núm. 74 31.806,00 €
4 Av. President Lluís Companys, núm. 76 36.936,00 €
5 Av. President Lluís Companys, núm. 152 31.806,00 €
Per mitjà del present, es pretén l’exposició d’aquest anunci de licitació en tots els mitjans de difusió possible: tauler d’edictes de l’Ajuntament,
pàgina web, o xarxes socials.
Tota la informació es troba en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ajuntamentguissona
També s’exposaran en els mitjans possibles, les bases de la licitació. Així com posar a l’abast, els models Annex 1 i Annex 2, de documents que han de ser omplerts i signats per les persones interessades, i incloure dins del sobre tancat.
El termini per presentar els sobres tancats amb les ofertes és del 17 de juliol al 01 d’agost, ambdós inclosos. Hauran de presentar-se a
l’Ajuntament de Guissona, en horari d’atenció al públic (09.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres, i dijous també de 16.30 a 19.00 hores); o en les oficines de Correus, sempre que s’enviï correu electrònic a ajuntament@guissona.cat informant-ho.
Recordar que cal complir les mesures de prevenció pel risc de contagi de la COVID-19 en les instal·lacions municipals, i preferentment disposar de cita prèvia, sol·licitada per telèfon al 973 55 00 05.

 

Enllaç a l'ANUNCI

Enllaç a l'ANNEX 1

Enllaç a l'ANNEX 2


Guissona, 17 de juliol de 2020.
L'Alcalde, Jaume Ars Bosch.