Les proves d’opus signinum al parc.

La voluntat de Signinum, i també del Museu de Guissona, és deixar el paviment construït a l’intempèrie durant un mínim d’un any, per observar-ne l’evolució.

DIMARTS 10 JULIOL 2012

 

Les proves d’opus signinum al parc.

El passat mes de març, l’empresa gironina Signinum, dedicada a la conservació i restauració del pa-trimoni i a la construcció de paviments tradicionals i naturals, va realitzar, en una petita porció del Parc Arqueològic de la ciutat romana de Iesso, un treball experimental d’opus signinum per poder-ne observar l’evolució temporal.

L’ opus signinum és un paviment ja utilitzat en època romana format per una barreja impermeable de calç, sorra i fragments de terrissa, de vegades amb decoració de tessel·les. Era un tipus de paviment que els romans van heretar dels fenicis i que van fer servir per pavimentar, edificis termals, canalitzacions hidràuliques, i sobretot per construir el paviment de l’interior de les cases. Un material que en molts casos s’ha conservat fins els nostres dies, gràcies a la seva extrema resistència.

A principis d’aquest mes de juliol, s’ha realitzat la segona fase del procés. Amb una polidora especial s’ha netejat tota la superfície per veure’n el resultat i així poder observar l’adaptabilitat a la zona. I, també, valorar la possibilitat d’utilitzar aquesta tècnica per a possibles recreacions, en un futur, al parc arquelògic de la ciutat romana de Iesso.

La voluntat de Signinum, i també del Museu de Guissona, és deixar el paviment construït a l’intempèrie durant un mínim d’un any, per observar-ne l’evolució i resistència exposat a les característiques climàtiques, força extremes, de la zona de la Plana de Guissona, La Segarra.

Signinum, dedicada a la conservació i restauració del pa-trimoni i a la construcció de paviments tradicionals i naturals, va realitzar, en una petita porció del Parc Arqueològic de la ciutat romana de Iesso, un treball experimental d’opus signinum per poder-ne observar l’evolució temporal.

L’ opus signinum és un paviment ja utilitzat en època romana format per una barreja impermeable de calç, sorra i fragments de terrissa, de vegades amb decoració de tessel·les. Era un tipus de paviment que els romans van heretar dels fenicis i que van fer servir per pavimentar, edificis termals, canalitzacions hidràuliques, i sobretot per construir el paviment de l’interior de les cases. Un material que en molts casos s’ha conservat fins els nostres dies, gràcies a la seva extrema resistència.

A principis d’aquest mes de juliol, s’ha realitzat la segona fase del procés. Amb una polidora especial s’ha netejat tota la superfície per veure’n el resultat i així poder observar l’adaptabilitat a la zona. I, també, valorar la possibilitat d’utilitzar aquesta tècnica per a possibles recreacions, en un futur, al parc arquelògic de la ciutat romana de Iesso.

La voluntat de Signinum, i també del Museu de Guissona, és deixar el paviment construït a l’intempèrie durant un mínim d’un any, per observar-ne l’evolució i resistència exposat a les característiques climàtiques, força extremes, de la zona de la Plana de Guissona, La Segarra.

opus signinum és un paviment ja utilitzat en època romana format per una barreja impermeable de calç, sorra i fragments de terrissa, de vegades amb decoració de tessel·les. Era un tipus de paviment que els romans van heretar dels fenicis i que van fer servir per pavimentar, edificis termals, canalitzacions hidràuliques, i sobretot per construir el paviment de l’interior de les cases. Un material que en molts casos s’ha conservat fins els nostres dies, gràcies a la seva extrema resistència.

A principis d’aquest mes de juliol, s’ha realitzat la segona fase del procés. Amb una polidora especial s’ha netejat tota la superfície per veure’n el resultat i així poder observar l’adaptabilitat a la zona. I, també, valorar la possibilitat d’utilitzar aquesta tècnica per a possibles recreacions, en un futur, al parc arquelògic de la ciutat romana de Iesso.

La voluntat de Signinum, i també del Museu de Guissona, és deixar el paviment construït a l’intempèrie durant un mínim d’un any, per observar-ne l’evolució i resistència exposat a les característiques climàtiques, força extremes, de la zona de la Plana de Guissona, La Segarra.

Signinum, i també del Museu de Guissona, és deixar el paviment construït a l’intempèrie durant un mínim d’un any, per observar-ne l’evolució i resistència exposat a les característiques climàtiques, força extremes, de la zona de la Plana de Guissona, La Segarra.