MOCIÓ A L'OFICINA DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

El passat 18 de febrer van presentar una moció en relació amb l’OFICINA DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA pel seu debat i votació en el Ple Municipal que tindrà lloc avui al vespre.

DIJOUS 24 FEBRER 2011

El Grup Polític Municipal d’ERC-AM de Guissona, per mitjà del seu portaveu Sr. Xavier Casoliva i el Grup Municipal de PSC de Guissona, per mitjà del seu portaveu Sr. Miquel Julià; i segons el previst en el Règim Jurídic de les Entitats Locals, el passat 18 de febrer van presentar una moció en relació amb l’OFICINA DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA pel seu debat i votació en el Ple Municipal que tindrà lloc avui al vespre.
 
Des del maig de 2008, l’Oficina de Benestar Social i Família és present al municipi de Guissona per cobrir els serveis bàsics d’atenció a la ciutadania, i sobretot a la població nouvinguda en la tramitació de documents.
 
A principis d’aquest any, des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família es va comunicar a l’Ajuntament que l’oficina mòbil tenia problemes de mobilitat i que es sol·licitava una ubicació a les dependències municipals per poder atendre el servei, i per això, l’ajuntament destina un despatx per aquesta Oficina.
 
Al cap d’uns dies, el proppassat 18 de febrer des de Benestar i Família es va comunicar que el servei es reduiria a dues vegades al mes a partir del proper mes de març.
 
Des de l’Ajuntament entenem la situació actual i les necessitats però creiem que aquest ajuntament ha fet tots els possibles per poder atendre les seves necessitats i que creiem molt convenient aquest servei al nostre municipi tenint en compte l’alt percentatge de vilatans nouvingut i la importància que té per a ells aquest servei.
 
Per tot això, es va presentar una moció en la que es va acordar demanar a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família que no s’alteri la freqüència d’aquest servei, que es consideri el nou calendari i que el servei sigui setmanalment.