Moció conjunta sobre el transport a Lleida

Es demana que des de l’Ajuntament s’iniciïn els tràmits oportuns davant la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques per tal de que s’oferti la concessió del servei linial de transport públic que uneixi Guissona i Lleida

DILLUNS 29 JUNY 2009

En la sessió de la Junta de Govern del passat 17 de gener de 2008 es va fer una al·legació al Pla de Transport Públic de viatgers per carretera entre Guissona i Lleida i a la inversa. Donant suport a aquesta al·legació, el passat 17 de juny, els portaveus de tots els grups municipals de Guissona van presentar una moció per ser debatuda al Ple Municipal.

 

En aquesta moció, presentada per tots els grups polítics, es demana que des de l’Ajuntament s’iniciïn els tràmits oportuns davant la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques per tal de que s’oferti la concessió del servei linial de transport públic que uneixi Guissona i Lleida, sense necessitat de fer cap tipus de transbordament.