Paperes reciclabes a Guissona

Es farà una prova pilot amb aquestes per valorar-ne el funcionament i es situaran en tres places de la vila.

DIJOUS 23 FEBRER 2012

Des de la regidoria d’Urbanisme s’informa de l’adquisició de tres papereres reciclables amb tres forats: rebuig, plàstic i paper, amb l’objectiu de conscienciar del reciclatge a la població de la vila, tant dins de casa, com fora de casa.

Es farà una prova pilot amb aquestes per valorar-ne el funcionament i es situaran en tres places de la vila.

La compra de les papereres s’ha fet gràcies a una subvenció d’Urbaser, l’empresa que ha adquirit recentment  la gestió dels parcs i jardins de la vila, la qual en la seva oferta de servei incloia una dotació per la compra de mobiliari urbà.