PLE EXTRAORDINARI PER APROVAR EL NOU CARTIPÀS

Aquest dimecres dia 3 de juliol de 2019, a les 20 h, tindrà lloc un Ple municipal extraordinari a l’Ajuntament de Guissona, com sempre, a la Sala de Plens, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble.

DIMARTS 02 JULIOL 2019

 

El ple de l’Ajuntament de Guissona aprovarà demà dimecres amb tota probabilitat el nou cartipàs, amb la qual cosa quedarà constituït el nou govern fins l’any 2023.

Aquest dimecres dia 3 de juliol de 2019, a les 20 h, tindrà lloc un Ple municipal extraordinari a l’Ajuntament de Guissona, com sempre, a la Sala de Plens, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través de a l’Instagram de l’Ajuntament (@ajguissona)

 Aquest n’és l’ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
 2. Règim de sessions del Ple i de la Junta de govern local.
 3. Constitució dels grups polítics municipals, els seus membres i portaveus.
 4. Constitució de la Junta de govern local.
 5. Constitució de la Comissió informativa permanent dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple.
 6. Creació de la Comissió de coordinació de regidors amb competències delegades de les regidories.
 7. Creació de la Comissió assessora d’urbanisme i nomenament del seus vocals.
 8. Aprovació del reconeixement de dedicació parcial total i parcial de membres de la corporació.
 9. Règim d'assistències dels membres de la Corporació a reunions dels òrgans col•legiats, complementaris i d'altres organismes i règim de dietes i indemnitzacions.
 10. Coneixement de la resolució d’alcaldia sobre el nomenament dels Tinents d’alcalde.
 11. Coneixement de la resolució d’alcaldia sobre la configuració de la Junta de govern local i delegacions de l’alcalde en aquest òrgan.
 12. Règim de delegacions del Ple en favor de la Junta de govern local.
 13. Coneixement de la resolució d’alcaldia sobre règim de delegacions de competències en favor de diferents regidors i regidores.
 14. Resolució per al nomenament de representant d'alcalde en el nucli de Guarda-si-venes.
 15. Nomenament dels representants de l’Ajuntament als diferents organismes i òrgans col•legiats.
 16. Informe de l’alcalde en relació a l’atorgament de despatx per grups polítics i sala de reunions.
 17. Informe de l’alcalde en relació a la futura aprovació d’un reglament orgànic de funcionament.