S’APROVA EL PLA PARCIAL URBANÍSTIC Sector residencial SUD-7 DE GUISSONA

El pla parcial del sector residencial SUD-7, es va començar a redactar per iniciativa de l’Ajuntament de Guissona, essent regidor d’urbanisme Àngel Masanés atès l’interès de bonÀrea Agrupa de construir una residència nova per a gent gran de la Fundació Agropecuària Guissona situada en la Rambla dels Segadors.

DIVENDRES 24 FEBRER 2017

El pla parcial del sector residencial SUD-7, es va començar a redactar per iniciativa de l’Ajuntament de Guissona, essent regidor d’urbanisme Àngel Masanés atès l’interès de bonÀrea Agrupa de construir una residència nova per a gent gran de la Fundació Agropecuària Guissona situada en la Rambla dels Segadors.
L’ampliació d’aquest sector ja estava prevista en el Pla d’ordenació urbanística municipal de Guissona en els terrenys inclosos en el sector residencial SUD-7, molt propers a la residència actual, mitjançant la reserva d’un solar destinat a equipaments comunitaris dins del sector i atès que el desenvolupament d’aquest sector també suposarà una millora de la oferta de serveis en tot el nucli urbà de Guissona i en tot el seu entorn.
Aquest espai compta amb una superfície total de 36.410 m2, dels quals, 7.9322 m2 es corresponen a carrers, per una banda, la continuació del carrer Lluís Companys i per altra l’enllaç amb el carrer Notari Roca Sastre, en aquest espai s’hi preveu un aparcament obert públic de 109 places. Uns altres 6572 m2 es destinaran a equipaments, corresponents a l’ampliació de la residència de la Gent Gran de la Fundació Agropecuària de Guissona. A parcs i jardins s’hi destinen 4814 m2 aquests introduiran un petit passeig a l’entrada de Guissona per l’Av. Cervera – Passeig Lluís Companys, un passeig que serà l’inici d’una anella verda de la vila de Guissona per aquest sector i que en aquest projecte s’enllaça amb un passeig que arribarà fins a la residència d’avis.
Pel que fa als habitatges, en aquesta zona es preveuen tres habitatges unifamiliars amb jardí i 27 cases adossades, amb grups de 4 cases, les quals s’ubicaran a la zona est del carrer Notari Roca Sastre.