S’eixuga el deute que el Govern va concedir a l'Ajuntament per pagar els proveïdors durant el 2012

Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en la sessió ordinària de data 4 de juliol de 2013, es va acordar realitzar l’amortització del crèdit fet per l’Ajuntament de Guissona, per a pagar als proveïdors de l’Ajuntament les factures pendents fins a 31 de desembre de 2011.

DILLUNS 08 JULIOL 2013

S’EIXUGA EL DEUTE QUE EL GOVERN VA CONCEDIR A L’AJUNTAMENT PER PAGAR ALS PROVEÏDORS DURANT EL 2012

 

Per acord de la Junta de Govern Local,  adoptat en la sessió ordinària de data  4 de juliol de 2013, es va acordar realitzar l’amortització del crèdit fet per l’Ajuntament de Guissona, per a pagar als proveïdors de l’Ajuntament les factures pendents fins a 31 de desembre de 2011.

 

Aquest crèdit es va realitzar d’acord amb les condicions financeres fixades per La Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, per un import 328.873€, sent l’entitat prestamista Bankinter.

 

El seu pagament anirà a càrrec del superàvit de la liquidació del pressupost de l’any 2012 que ascendeix a 898.369,94€.