S'APROVA EL CODI ÈTIC DE CONDUCTA PER UNANIMITAT AL PLE MUNICIPAL

Aquest codi i la constitució de la Comissió de Seguiment es publicaran en el portal de transparència d’aquest Ajuntament, conjuntament amb els annexes de viatges, regals , invitacions i entrevistes i reunions

DIVENDRES 29 NOVEMBRE 2019

 

En el Ple del 25 de novembre es va aprovar per unanimitat dels tretze regidors i regidores el Codi Ètic de Conducta del càrrecs de l’Ajuntament. L’actual equip de govern es va comprometre al començar la legislatura en presentar abans d’acabar l’any 2019 aquest Codi ètic de Conducta.

Aquest codi i la constitució de la Comissió de Seguiment  es publicaran en el portal de transparència d’aquest Ajuntament, conjuntament amb els annexes de viatges, regals , invitacions i entrevistes i reunions