S'APROVA INICIALMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUD-1 DE GUISSONA

El passat dijous 07 de febrer de 2019 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pla Parcial del sector SUD-1 de Guissona, ubicat al nord del nucli urbà, vora el parc arqueològic i la zona residencial amb habitatges plurifamiliars de l’avinguda Onze de setembre.

DIMECRES 20 FEBRER 2019

 

Expedient núm.: 2018/89

Anunci web

Procediment: Aprovació Pla Parcial

Assumpte: SUD-1

 

 

NOTA INFORMATIVA

 

El passat dijous 07 de febrer de 2019 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pla Parcial del sector SUD-1 de Guissona, ubicat al nord del nucli urbà, vora el parc arqueològic i la zona residencial amb habitatges plurifamiliars de l’avinguda Onze de setembre. A l’oest del sector es troben els habitatges plurifamiliars de l’avinguda de Ponts, les naus industrials del carrer Verge de Montserrat i el tram del camí del Cementiri fins a creuar el torrent Passerell.

D’acord amb l'article 85.4 del TRLU DL 1/2010, se sotmet als tràmits d'informació i de consultes pel termini d’un mes, pel que es facilita la seva consulta i accés de la documentació tècnica en el següent enllaç: https://drive.google.com/open?id=1HQyvMMl225JtNn6U1VAMzsMQK4M5ndDU

S’informa que queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques del territori objecte del Pla Parcial. El mateix s’identifica gràficament en el plànol d’informació I.1b d’emplaçament.

 

 

Guissona, 11 de febrer de 2019.