S'APROVA INICIALMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUD-8 DE GUISSONA

El passat dijous 07 de febrer de 2019 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pla Parcial del sector SUD-8 de Guissona, ubicat al sud-oest del nucli urbà, entre la zona residencial ja desenvolupada de La Fonteta

DIMECRES 20 FEBRER 2019

 

Expedient núm.: 2018/90

Anunci web

Procediment: Aprovació Pla Parcial

Assumpte: SUD-8

 

 

NOTA INFORMATIVA PER WEB

 

El passat dijous 07 de febrer de 2019 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pla Parcial del sector SUD-8 de Guissona, ubicat al sud-oest del nucli urbà, entre la zona residencial ja desenvolupada de La Fonteta, situada a l’est, i la carretera local L-311 (tram de la L-313 a la NII), situada a l’oest. Pel sud es configura com a límit urbà i queda delimitat pels camps agrícoles de secà, i pel nord connecta amb el PAU-1, alineat a l’Av. De Tàrrega i destinat a serveis terciaris en edificis aïllats.

D’acord amb l'article 85.4 del TRLU DL 1/2010, se sotmet als tràmits d'informació i de consultes pel termini d’un mes, pel que es facilita la seva consulta i accés de la documentació tècnica en el següent enllaç: https://drive.google.com/open?id=1pHB5cpBWCNOQFmUiebHF4Mtr89kLqFkm

S’informa que queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques del territori objecte del Pla Parcial. El mateix s’identifica gràficament en el plànol d’informació I-01b d’Emplaçament.

 

 

Guissona, 11 de febrer de 2019.