Sessió extraodinària del PLE

Sessió extraodinària del PLE per l'adjudicació provisional de les obres: “Rehabilitació i consolidació estructural de l’antiga seu de l’ Ateneu de Guissona” i “Impulsar l’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi de Guissona”

DIMARTS 21 ABRIL 2009

Sessió extraodinària del PLE que es farà el proper DIJOUS dia 23 d’ abril de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per tal de tractar el següent :
 
 
O R D R E    D E L    D I A
 
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació de l’adjudicació provisional de l’obra “Rehabilitació i consolidació estructural de l’antiga seu de l’ Ateneu de Guissona”, i el seu plec de clàusules particulars, mitjançant procediment negociat, amb publicitat i tramitació urgent.
  3. Aprovació de l’adjudicació provisional de l’obra “Impulsar l’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic del municipi de Guissona”, i el seu plec de clàusules particulars, mitjançant procediment negociat, amb publicitat i tramitació urgent.
 
Guissona, 20 d’ abril de 2009
 
L’ Alcalde,
 
  
Josep Cosconera i Carabassa