SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE, PEL PROPER DIJOUS DIA 8 DE MARÇ

El proper DIJOUS dia 8 de març de 2018, a les 20,00h a la Sala de Plens de l’ Ajuntament, es farà sessió ordinària del PLE.

DIMARTS 06 MARÇ 2018