SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE

Convocatòria de sessió ordinària de Ple per avui dijous, 1 de març a les 8 del vespre

DIJOUS 01 MARÇ 2012

 

 
Dia :            DIJOUS dia 1 de març de 2012
Hora :         20 h
Caràcter :   ordinari
Lloc :          Sala de Plens de la Casa de la Vila
                 
O R D R E    D E L    D I A
                  
 1. Aprovació acta anterior.
 2. Resolució de les al·legacions presentades al Pressupost General de    l’Ajuntament de l’any 2012.
 3. Aprovació definitiva del Pressupost General de l’any 2012, plantilla de personal i bases d’execució.
 4. Reglament intern del “Casal de Joves de Guissona”.
 5. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa pel subministrament municipal d’aigua.
 6. Limitació a un sol sentit de la circulació de vehicles en determinats carrers de la vila.
 7. Conveni col.lectiu dels treballadors de l’Ajuntament.
 8. Cessió de la primera planta de “la Fassina” a l’Ateneu de Guissona.
 9. Decrets d’alcaldia.
 10. Mocions dels grups politics.
 11. Assumptes d’urgència.
 12. Precs i preguntes.
 
Guissona, 24 de febrer de 2012
Xavier Casoliva i Pla
Alcalde