SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE. CONCURS INSTAGRAM

“Mou-te de manera sostenible” #mobilitat2017 #guissonasostenible2017

DIVENDRES 15 SETEMBRE 2017

BASES DEL CONCURS

 

1. OBJECTE. El concurs fotogràfic “MOU-TE DE MANERA SOSTENIBLE” consisteix a publicar fotografies que promoguin una Guissona sostenible, amb o sense mitjans de transport.

Les fotografies hauran d’estar fetes en espais exteriors (carrers, places, camins, carreteres...) de Guissona i rodalies o tenir algun element que identifiqui la zona.

 2. TERMINI. El concurs s’iniciarà el dia 16 de setembre de 2017 i finalitzarà el dia 24 de setembre de 2017. No s’admetran a concurs fotografies publicades abans o més enllà d’aquesta data.

 3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

 

Els participants hauran de:

 - Realitzar i pujar a la xarxa tres fotografies com a mínim que promoguin una Guissona sostenible, amb o sense mitjans de transport.

- Etiquetar la fotografia amb els hashtags #mobilitat2017 i #guissonasostenible2017

* L’Ajuntament de Guissona es reserva el dret de fer difusió i de publicar les fotografies presentades al concurs tant a la seva pàgina web com a les seves xarxes socials.

 4. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES. Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’Ajuntament de Guissona, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 5. PREMIS.

- Serà guanyador el participant que acumuli mes “likes” en la suma de les tres fotografies més votades presentades al concurs. Serà premiat amb un dinar o sopar per a dues persones, lloc a escollir pel guanyador/a dins l’àmbit local.

- Es lliuraran premis a tots els participants. Una motxilla “MOU-TE DE MANERA SOSTENIBLE”.

6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Guissona del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

7. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. La selecció de la proposta guanyada es farà el dia 26 de setembre de 2017 per donar oportunitats de rebre votacions a les fotografies presentades els darrers dies de termini. L’organització vinculada a la institució s’encarregarà de seleccionar el/la guanyador/a del premi, tenint en compte el nombre de “likes” que rebi.

8. COMUNICACIÓ AL GUANYADOR/A. L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram @AjGuissona, deixant un comentari a les fotografies guanyadores. A través d’aquest mitjà se li donarà les instruccions per obtenir el premi.

El/la guanyador/a es publicarà al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Guissona el dia 26 de setembre de 2017.