Tala d'arbres afectats per les ventades

En cas que hi hagi propietaris que vulguin tallar arbres, cal que n'informin als agents rurals de la Segarra, omplint la corresponent notificació.

DIMECRES 04 FEBRER 2009

Les ventades dels passats 24 i 25 de gener de 2009 han produït la caiguda de molts arbres a la comarca, i és molt important que es tallin degut als problemes que poden comportar d'incendis forestals, plagues i malalties, d'accessibilitat en el cas que hagin caigut sobre camins…

En el cas que hi hagin propietaris que vulguin tallar aquests arbres, solament cal que omplin una notificació (indicant sobretot el propietari, el nombre d'arbres que es volen tallar, municipi, finca, polígon i parcel·la), marquin la casella "obra autoritzada", indiquin que es tracta d'arbres arrancats o caiguts per les ventades i la registrin. Un cop registrada cal que avisin als agents rurals abans de començar les feines. En tot cas, en menys de 10 dies d'haver notificat la tallada la podran fer.

Per altra banda, està previst que en breu surti una ordre d'ajuts per la que es subvencionarà la tala d'arbres morts degut tant a la sequera, com a la nevada del desembre, com a les ventades. En cas que hi hagi persones interessades en demanar aquests ajuts però vulguin realitzar immediatament els treballs (abans que surti la ordre), cal que, per tal que no tinguin problemes en la justificació dels treballs realitzats i abans de tallar cap arbre, avisin als agents rurals per tal que aixequin una acta on quedi constància de l'estat de la finca abans de tallar (nombre i percentatge d'arbres afectats per les ventades o sequera, realitzin alguna foto…).

Per més informacióm contacteu amb els Agents Rurals de la Segarra.

L'horari d'atenció al públic dels agents rurals de la Segarra és dimarts i divendres de 10 a 13h a l'oficina del DAR de Cervera i el telèfon és el 973 53 04 23.