TORNA EL MERCAT SETMANAL AMB PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT

El proper dijous dia 9 d'abril torna el Mercat Setmanal amb 6 parades de productes de primera necessitat.

DIMECRES 08 ABRIL 2020

 

 

Considerant que la distribució alimentària humana és un servei essencial, i tenint en compte les mesures i la legislació vigent, L’Ajuntament de Guissona ha modificat les mesures excepcionals enfront la Covid-19 en relació al mercat setmanal, i considera necessari mantenir a partir del proper dijous 9 d’abril el mercat setmanal municipal de Guissona amb 6 parades que abasteixen d’aquest tipus de productes.

En aquest Mercat únicament es permetrà la venda dels següents productes:

-   Alimentació

-   Begudes

-   Alimentació animal

-   Productes higiènics

-   Planter d’horta

 

A més a més l’Ajuntament ha fet extensiu a través de xarxes socials, un cartell informatiu de les mesures que s’han tenir en compte tant per part de l’Ajuntament, com dels paradistes i usuaris.

Són les següents:

 

ATENCIÓ EN LA VENDA:

 • No es permetrà tocar els productes, excepte que sigui amb guants d’un sol ús.
 • S’atendrà de forma individualitzada, mantenint l’ordre d’espera amb una separació mínima de 2 metres entre persones.
 • Les persones en espera s’ubicaran apartades de la parada.
 • El temps de permanència ha de ser l’estrictament necessari per a l’adquisició de productes de primera necessitat.
 • No es podran consumir productes en la zona del mercat.
 • S’ubicarà un punt d’entrega de la comanda que permeti una distància de seguretat entre paradista i persona usuària.

 

PARADES:

 • S’ubicaran amb una separació mínima d’entre 5 i 6 metres cap endavant (enfrontant).
 • Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut.
 • Es facilitarà el pagament amb targetes de crèdit enfront el metàl·lic.
 • Els paradistes disposaran de 2 guants posats que usaran diferenciadament per tocar el producte en venda del metàl·lic i duran mascareta.
 • S’ubicaran cartells informatius de les mesures de seguretat en cada parada.

 

 

 

CONTROL D’ACCÉS:

 • Es regularà l’afluència de persones
 • Es controlarà el compliment de les mesures de seguretat i de restricció de venda.
 • S’establiran punts d’accés en determinades vies per accedir a la zona del mercat
 • La resta d’accessos a la zona del casc antic es tancaran amb cinta o tanques, permeten exclusivament el pas a les persones que acreditin amb la declaració responsable de desplaçament per motiu laborals de servei essencial conforme Ordre SND/307/2020.