Transició a la TDT

Informació sobre l’apagada analògica a la comarca, dades actualitzades sobre les emissions del servei de TDT, així com incidències i possibles solucions relacionades amb la recepció de la TDT

DILLUNS 04 GENER 2010

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Governació i Administracions Públiques, està executant el pla Catalunya Connecta que té com a objectiu donar cobertura als serveis de banda ampla (BAR), televisió digital terrestre (TDT)  i telefonia mòbil (TM) a tots els nuclis de població de més de 50 habitants, com a mínim, tot i que inclou en la seva planificació els nuclis a partir de 10 habitants i tots els polígons industrials.

Pel que fa a la TDT,  actualment l’STSI està treballant en la Fase II de l‘apagada analògica. En el document adjunt hi trobareu el calendari d’apagada a la comarca i als municipis afectats; també hi trobareu informació dels centres emissors que ja estan emeten el servei de TDT.