Un altre incendi afecta la nostra vila.

Dilluns a la tarda es va declarar un altre incendi a la nostra vila.

DIMARTS 30 JUNY 2009

Les altes temperatures fan que aquests dies la nostra comarca i la nostra vila s'hagin vist afectades per petits incendis. Us demanem la màxima precaució perquè no haguem de lamentar majors desastres.

 

Vegeu les mesures de prevenció rebudes des del Consell Comarcal de la Segarra

 

 

MESURES PREVENTIVES PER A FOCS DE VEGETACIÓ -Agrícoles i Forestals i d’interfície urbana

Creació de franges de baixa càrrega de foc i àrees de protecció

  • En aquelles vivendes i/o edificis aïllats, intenta crear una zona de seguretat al voltant, netejant tot el seu perímetre, en una franja d’uns metres, de qualsevol tipus de combustible, per tal queel foc no arribi a aquest edifici i es garanteixi un confinament segur.
  • La neteja dels patis interiors és molt important per tal que el foc, d’interfície urbana, no arribi a peu mateix de les vivendes del nucli.
  • Evitar zones de concentració de combustible en aquells elements vulnerables com són lesvivendes aïllades i les infraestructures agrícoles (coberts, granges...).
  • L’establiment de zones de discontinuïtat i de reducció de combustible vegetal afavoreix d’una manera decisiva a combatre contra el foc, proporciona seguretat als serveis operatius i limita la superfície que pot arribar afectar un incendi, ja que compartimenta les  masses forestals. Un exemple és el de mantenir el perímetre dels camps llaurat per evitar la propagació del foc.
  • Neteja del sotabosc. La zona de defensa contra els incendis forestals s’adapta a la vegetació de cada lloc, però s’estableixen uns criteris orientatius. En aquesta faixa no hi ha d’haver més del 75% de fracció de cabuda coberta de vegetació arbòria, que, a més, s’ha d’esporgar fins als 2.5m d’altura; pel que fa als matolls i les herbàcies no hi d’haver una densitat major del 20% de la superfície coberta i han de tenir una alçada màxima d’1 m. En qualsevol cas, s’ha posar molta cura a respectar les espècies vegetals protegides.
  • Evitar la concentració de vegetació seca, morta i solta sobre els terrenys propers a qualsevol línia elèctrica per evitar situacions de remolins d’aire i que aquesta vegetació solta pugui ser transportada en suspensió fins als fils elèctrics.
  • Vials. El bon estat de la xarxa de camins (nets) permeten aturar el foc de manera natural o a partir de la infraestructura dels mitjans operatius. Un bon estat també implica un accés ràpid i una zona de protecció pels serveis operatius.

 

MESURES D’AUTOPROTECCIÓ PER A INCENDIS

Actua amb rapidesa Truca ràpidament al telèfon únic d’emergències 112 o el Parc de Bombers de Cervera-La Segarra 973 530 080.

La rapidesa amb que els avisis pot ser determinant.

Si el foc és petit, ataca’l a la base: llança-hi terra o aigua o colpeja’l amb branques d’arbre. Comunica que hi ha un incendi als habitants del voltant.

A camp obert

Allunya’t del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l’avenç del foc i del fum.

Entra a la zona ja cremada el més aviat possible.

Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l’aire de prop de terra, eviten inhalar el fum

espès.

No et refugiïs a pous ni coves, ja que l’oxigen pot acabar-se ràpidament. Evita també les zones de pendent i les

valls estretes, perquè l’aire calent tendeix a pujar.

En cas de perill imminent, estira’t de bocaterrosa.

Al cotxe

Si ets a temps busca un lloc arrecerat i atura’t. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca

els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.

A casa

Manté la calma.

Retira objectes que puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles de jardí, així com cortines de les

finestres.

Tanca les finestres, porticons, portes tant les interiors com les exteriors, així com totes les entrades i sortides de

respiració i ventilació com la trampa de tiratge de la xemeneia, per aturar qualsevol aspiració d’aire.

Evita que entrin espurnes.

Desconnecta el subministrament de gas, gas-oil...

Omple d’aigua la banyera, les piscines...posa tovalloles mullades sota les portes ruixant-les sovint per evitar ques’escalfin.

Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll.