URBANITZACIÓ DE PART DEL CARRER DE L’OM

S’han iniciat les obres d’urbanització de part del C/ Om, aquestes obres comporten la substitució del paviment actual i la renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram.

DIMECRES 03 FEBRER 2010

Les obres de substitució del paviment actual i renovació de les xarxes de clavegueram del C/ Om s’han iniciat fa pocs dies, aquestes obres formen part d’un conveni en el que també s’hi inclou la urbanització del Portal de l’Àngel, aquest conveni amb la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge ha comportat el pagament del 50% de les obres per part d’aquest departament.
 
Les lloses extretes del carrer de l’Om seran utilitzades es guardaran per ser utilitzades en altres actuacions: jardins municipals, parcs, …
 
Un cop s’acabi la reforma del carrer de l’Om s’iniciarà la del Portal de l’Àngel. Les obres s’han adjudicat per 119,737,57€ i 19.158€ d’IVA.