VALORACIÓ MOLT POSITIVA DE L'APADRINAMENT DEL POU DEL GEL PEL FEDAC GUISSONA

Tots els grups d’alumnes han pogut usar l’espai, com a mínim un cop en aquest primer any d’intervenció, com un lloc més d’aprenentatge. S’hi ha fet classe d’Arts and Crafts, de coneixement del medi natural i social, de biologia ambiental, d’educació visual i plàstica, de llengua catalana, de matemàtiques, de tecnologia, d’educació física i d’educació emocional, per exemple.

DIMECRES 25 MAIG 2016

Dimecres 25 de maig.

 

VALORACIÓ MOLT POSITIVA DE L'APADRINAMENT DEL POU DEL GEL PEL FEDAC GUISSONA

 

FEDAC Guissona, centre educatiu d’infantil, primària i secundària, engegava, aquest proppassat setembre, el Projecte d’Apadrinament del Pou del gel. Es tracta d’un projecte cooperatiu, sostenible i transversal que implica a tot el professorat i alumnat del centre, des de P2 fins a 4t d’ESO.

 

El projecte pretén, en primer lloc, intervenir en la millora i manteniment de l’espai El Pou del gel que forma part del patrimoni arquitectònic, històric i paisatgístic de la vila de Guissona  i comarca. Alhora, s’ha convertit en un espai més d’aprenentatge. És una aula en medi obert, un espai de cerca i investigació, un centre de recursos, un camp de treball i una ubicació ideal per les metodologies de treball que la línia pedagògica de FEDAC Guissona contempla: el treball per projectes i competencial.

 

Tots els grups d’alumnes han pogut usar l’espai, com a mínim un cop en aquest primer any d’intervenció, com un lloc més d’aprenentatge. S’hi ha fet classe d’Arts and Crafts, de coneixement del medi natural i social, de biologia ambiental, d’educació visual i plàstica, de llengua catalana, de matemàtiques, de tecnologia, d’educació física i d’educació emocional, per exemple.

 

Des de les àrees curriculars d’aprenentatge s’han dissenyat unitats didàctiques o píndoles d’aprenentatge emmarcades i contextualitzades en el propi Pou del gel i/o en la ubicació que ocupa. A més, cada activitat d’aprenentatge ha anat acompanyada d’una actuació de neteja per la millora i el manteniment del Pou del gel i del petit alzinar que el circumda.

 

Sortir de les aules i contextualitzar els aprenentatges suposa, pels alumnes, significar el que aprenen. I actuar en primera persona millorant i mantenint el patrimoni cultural i natural que els envolta es converteix en la millor classe de ciutadania i de sostenibilitat. Estimar la terra on vius implica conèixer-la i cuidar-la, i això és el que els alumnes estan fent al Pou del gel i el que hi continuaran fent. El projecte inicial té una durada de tres anys.

 

El centre agraeix la bona entesa amb l’Ajuntament de Guissona amb qui s’ha signat una carta de compromís i de qui s’ha rebut suport i ajuda quan els han necessitat.

 

Els compromisos principals del centre amb El Pou del gel són: Conèixer i donar a conèixer el Pou del Gel de Guissona fent i promovent-hi activitats; Respectar i fer respectar l’espai; Vetllar pel seu bon estat i perquè sigui vetllat per qui correspongui; Mantenir, en la mesura del possible, l’espai en un bon estat de conservació; Divulgar la seva història i la seva realitat a tothom que ho vulgui saber.

 

Celebrem la bona salut del primer any de projecte i felicitem la implicació i la constància de tots els  alumnes.

 

 

Clara Pons
FEDAC Guissona