VARIANT DE GUISSONA AMB L'EIX

Des de la Direcció General de Carreteres s’està impulsant l’estudi informatiu de la variant de Guissona amb l’Eix Transversal C-25, per tal d’analitzar i determinar les millors opcions de connexió.

DIVENDRES 11 MARÇ 2011

 
 En data d’avui, ens han comunicat, des de la Direcció General de Carreteres que s’està impulsant l’estudi informatiu de la variant de Guissona amb l’Eix Transversal C-25, per tal d’analitzar i determinar les millors opcions de connexió.
L’Ajuntament ha rebut comunicat de la Direcció General de Carreteres en el que s’informava de que havien rebut les al”legacions en relació amb l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte “Millora de l’accessibilitat de Guissona amb l’Eix Transversal, C-25. Tram: Guissona-Pujalt, que l’Ajuntament va fer arribar a aquesta subdirecció general, indicant que estudiarien la proposta presentada.

De la mateixa manera, informen que des de la Direcció General s’ha impulsat un estudi informatiu per analitzar i determinar les millors opcions en relació a la connexió del vial amb la xarxa viària. EN aquest sentit GISA té aquest encàrrec per tal de procedir a la licitació de l’assistència tècnica per redactar l’estudi.