Urbanisme i medi ambient

Regidor responsable: 
Jordi Querol Foix


Ubicació:
Ajuntament de Guissona - Plaça Bisbe Benlloch, 1 - 25210 Guissona
Telèfon:
973 550 0005
Correu electrònic: 


Àmbits d'intervenció:
- SOREA - aigua
- Gestió i planificació urbanística
- Parcs i jardins
- Habitatge

 

Suport a la regidoria:
Anna Freixes Miret
Tel. 973 550 005 (ext. 114)

 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Arquitecte tècnic: Salvador Giné