Deixalleria

La deixalleria de Guissona és gestionada per l'àrea de residus del Consell Comarcal de la Segarra

HORARI DE LA DEIXALLERIA

D'abril a agost: de 9 a14 h i de 15 a 19 h
Febrer, març, setembre i octubre: de 9 a 14h i de 15 a 18 h
Novembre, desembre i gener: de 9 a 14h i de 15 a 17 h

FESTIUS, tancat

QUÈ ÉS UNA DEIXALLERIA?


Una deixalleria és una instal·lació de servei públic adequada a la normativa vigent que actua com a centre de recepció i selecció de residus municipals per a la seva valorització i/o disposició. De forma preferent la deixalleria es dedica a aquells residus municipals dels quals no s’efectua la recollida selectiva domiciliària o en la via pública i a aquells que per ser o incorporar matèries o substàncies perilloses s’han de gestionar de forma específica.


Les deixalleries que disposem a la comarca de la Segarra estan gestionades pel Consell Comarcal de la Segarra. És un servei gratuït.

 

Què podem dur a la deixalleria?

 

  • RESIDUS ESPECIALS: fluorescents i làmpades, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, olis minerals usats de procedència particular, pneumàtics, radiografies, cd i dvd, material informàtic (tòners i cartutxos de tinta).
  • RESIDUS VOLUMINOSOS: mobles i electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics,...)
  • RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES: paper i cartró, envasos lleugers, plàstics, vidre, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats.
  • ALTRES RESIDUS MUNICIPALS: fustes, runes i restes de la construcció d’obres menors, restes de poda o jardineria.


MATERIALS NO ADMESOS: RESIDUS BARREJATS, RESIDUS INDUSTRIALS I RESIDUS NO IDENTIFICATS.

 

DEIXALLERIA COMARCAL DE GUISSONA.

La deixalleria està ubicada a la ctra. de Guissona a Guarda-si-venes, km. 16.


Horari
De dilluns a dissabte de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h
Diumenges de 9 a 13 h
Els dies festius no hi haurà servei.

Usuaris

  • Poden utilitzar la deixalleria els veïns de la comarca de la Segarra.
  • El comerç haurà de fer ús dels serveis específics implantats i només portaran a la deixalleria aquells residus que no siguin objecte de servei específic de recollida.
  • Les empreses que es dediquen a la construcció han de portar les runes al dipòsit de runes de Cervera.
  • Les indústries, per la seva banda, no són considerades com a usuàries de les deixalleries.