2.- PROPOSTA PER LAPROVACIO DEFINITIVA EN PLE_bases subvencions 26032022.pdf