ORDENANÇA FISCAL NÚM 28 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE VISITES TURÍSTIQUES A LA VILA DE GUISSONA EL MUSEU MUNICIPAL I LA ZONA ARQUEOLÒGICA.pdf