Pla d'Activació i Promoció 2022

Elaboració d’un Pla Estratègic d’Activació i Promoció del Petit Comerç