Acollida

GUIA D'ACOLLIDA

En català (document pdf)

Guia d'acollida

Proximament en altres idiomes

Aquesta guia s'actualitza anualment. Última actualització: 15/09/2023