TRANSPORTISTES

EMPRESA

DOMICILI

TELEFON

MOBIL

PRODUCTE / SERVEI

Jordi Díez Giménez

c/ de les Serres,35

973.551.438

Empresa d’enviament

Transports Puig

c/ Tapioles, 12

610.738.915

Transports matèria prima