Concurs de pintura ràpida

X CONCURS DE PINTURA RÀPIDA JOSEP MARIA GRAU PUJOL

Bases

PRIMERA. Participants

Hi podran participar tots els/les artistes que ho desitgin, a partir de 16 anys. La inscripció és gratuïta.

SEGONA. Tema i tècnica

La temàtica de les pintures girarà al voltant de la interpretació totalment lliure dels carrers, el patrimoni i el paisatge de l’entorn més immediat de la vila de Guissona, però amb algun element identificador de l’sky line de la vila. Les obres hauran de realitzar-se “in situ” 

És una convocatòria oberta a tots els estils artístics, des del més realista al més conceptual. Es podran utilitzar tècniques pictòriques diverses com l’oli, aquarel·la, pastel, collage, tècniques mixtes, etc

TERCERA. L’obra

Tècnica pictòrica lliure.

L’obra s’haurà de presentar sobre un bastidor o un suport resistent i haurà de mesurar una mida mínima de 12 F (61 x 50) i màxima de 30F (92x73)

Cada artista podrà presentar una sola peça que haurà de segellar abans de començar el concurs i que obligatòriament haurà de signar i datar abans d’entregar-la al jurat.

QUARTA. Dates, inscripció i recepció

El concurs tindrà lloc el dissabte 8 de juny de 2024

Els participants s'hauran d'inscriure abans del dimarts 4 de juny, al telèfon 973550005 (ext. 202) o al correu-e cultura@guissona.cat

Per formalitzar la inscripció els menors de 18 anys, hauran d'aportar autorització dels pares o tutors no només a la inscripció sinó també a l'hora de recollir el premi si fossin guardonats

Els participants hauran de presentar-se el mateix dissabte dia 8  al Centre d’Art Singular Cal Santacreu (Entrada pel pàrquing públic, Carrer Amadoret, 25210 Guissona, Lleida) de 8 a 10 del matí. En aquest moment es segellarà la tela o suport desitjat.

La recepció de les obres es realitzarà de 13.00 a 13.30h a la Sala Galeria de l’Ateneu (Bisbal, 45 3a planta) i es lliurarà un rebut a cada participant i un tiquet pel dinar, els tiquets seran personals i intransferibles i els participants es repartiran aleatòriament per diferents restaurants de la vila.

CINQUENA. El Jurat

El jurat serà format per una persona representant de la Família Grau-Pujol, un/a membre de Cal Santacreu relacionat amb el món de les arts plàstiques i per tres persones més vinculades amb el món de les arts plàstiques. Actuarà de secretari/a un tècnic/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. Els noms de les persones membres del jurat es publicaran oportunament i el seu veredicte serà inapel·lable.

El jurat es reunirà a les 14h a la Sala Galeria de l’Ateneu

El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

SISENA. Premis i exposició

El lliurament de premis es farà el mateix dissabte, 9 de juny a les 16.30h de la tarda a  la Sala Galeria Ateneu. Els artistes premiats han de ser-hi presents a l’hora de lliurament dels premis. En cas de no ser així, l’Ajuntament es reserva la disposició de l’obra i del premi.

Es lliuraran 3 premis que el jurat valorarà segons les següents modalitats/valoracions:

  • PRIMER PREMI: 600€
  • SEGON PREMI: 400€
  • TERCER PREMI: 200€

Els imports econòmics seran objecte de la retenció ­fiscal legalment establerta.

L’obra guanyadora es quedarà en propietat i possessió de l’Ajuntament de Guissona. També suposarà la cessió a favor de l’Ajuntament en exclusiva i permanentment dels drets de la propietat intel·lectual de reproducció, d’ús, distribució i comunicació pública, amb finalitats promocionals i/o culturals, sense contraprestació.

La resta d’obres quedaran a disposició dels pintors/es.

SETENA. Exposició de les obres

El mateix dissabte totes les obres presentades restaran exposades a la Sala Galeria de l’Ateneu en una exposició que serà visitable fins a les 20.00h. Un cop clausurada la mostra els autors podran retirar les seves obres i, si és el cas, donar-les als compradors.

Les obres presentades i no venudes romandran exposades als aparadors dels comerços de Guissona, formant part de la Mostra d’Art al Carrer

Les obres podran ser recollides fins a la següent convocatòria del concurs de pintura ràpida. Les peces que no es recullin passaran a disposició de l’Ajuntament sense dret a reclamació.

VUITENA. Clàusules addicionals

Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Guissona. Així mateix, aquesta es reserva el dret d’admissió.

El sol fet de participar en aquest concurs pressuposa la total i plena acceptació d’aquestes bases.

L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues o deteriorament de les obres.

Si per causes meteorològiques no es pot dur a terme el concurs, l’organització podrà determinar una altra data, que serà notificada a les persones participants

Descarregueu les bases
Formulari d'inscripció