XV Premi Jordi Pàmias

Quinzena edició del premi Jordi Pàmias

cartell pamias 2023.jpg

El quinzè certamen Jordi Pàmias és convocat per l’Ajuntament de Guissona amb una dotació econòmica de 2.000 euros.

JORDI PÀMIAS

Nascut a Guissona el 1938, va exercir durant trenta anys de professor de literatura a l’Institut Màrius Torres de Lleida.

La seva obra poètica és construïda amb una gran varietat de fórmules expressives i concebuda des d'una visió depurada i estilitzada de les successives etapes de la vida. Ha sigut un dels descobridors de la tradició poètica de les terres de Ponent i ha fet de pont entre les antigues i les noves generacions de poetes lleidatans.

La qualitat i la constància de la seva escriptura l'han convertit en una de les veus més representatives de la seva generació, i en un referent per als nous autors.

L’any 1999 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, el 2017 fou guardonat amb el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana i el 2018 va ser mereixedor del Premi Nacional de Cultura.

Bases

Primera. PODRAN OPTAR AL PREMI Jordi Pàmias les obres de poesia originals i inèdites, escrites en català per persones majors de 18 anys.

No es podrà presentar a la convocatòria qui ja hagi guanyat edicions anteriors d’aquest mateix premi.

Cada persona només podrà presentar una obra candidata al premi.

Segona. LES OBRES que aspirin a aquest premi hauran de tenir una extensió mínima de 300 versos i màxima de 450.

Les obres no aniran signades.

Tercera. LA PRESENTACIÓ només es podrà fer en format electrònic.

Les obres han de ser trameses per correu electrònic a l‘adreça premipamias@guissona.cat seguint el procediment següent:

  • A l’assumpte constarà: PREMI LITERARI JORDI PÀMIAS.
  • Al cos del missatge constarà nom i cognoms de l’autoria, adreça, telèfon, adreça electrònica, el títol de l’obra i un breu currículum.
  • L’original de l’obra s’adjuntarà al missatge com a document adjunt en format PDF, aquest document tindrà el mateix títol que l’obra.
  • Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat de les autories.

Un cop s‘hagi rebut l’original es confirmarà, abans de 5 dies, per correu electrònic a l’autor/a. Si no es rep aquesta confirmació, cal que us poseu en contacte telefònic amb l’organització (Ajuntament de Guissona) per comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.

Quarta. LA PRESENTACIÓ D’UNA OBRA comporta que l'autoria no té compromesos els seus drets d'edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació i que no ha estat premiada en altres concursos.

Cinquena. L'IMPORT DEL PREMI és de 2.000€. Aquest import estarà sotmès a la legislació tributària vigent.

Sisena. PAGÈS EDITORS publicarà l’obra guanyadora i signarà un contracte d’edició d’acord amb la llei de propietat intel·lectual i els usos i costums.

Setena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI serà feta per un jurat format per Albert Turull (president), Josep Borrell, Àngels Marzo, Gemma Casamajó i Josep Maria Nogueras, amb una persona tècnica de l’ajuntament com a secretari/a.

Vuitena. EL PREMI no podrà ser dividit en cap cas; el jurat, però, podrà declarar-lo no adjudicat.

Novena. LES OBRES ASPIRANTS al premi de poesia Jordi Pàmias hauran de ser presentades abans del 8 de setembre de 2023.

Desena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI Jordi Pàmias tindrà lloc el dissabte 21 d’octubre de 2023. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Onzena. LES CÒPIES DE LES OBRES seran destruïdes per l’organització, una vegada s’hagi fet públic el veredicte del jurat.

Dotzena. LA PRESENTACIÓ dels originals pressuposa l'acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.

Guissona, abril de 2023

Descarregueu-vos les bases

***********************************

Relació d'obres guanyadores en anys anteriors