Escola Ramon Estadella i Torradeflot

Educació infantil i primària

C/ Mestre Pere Santaló, 2
Tel. 973 55  20 92

25210 GUISSONA
Correu electrònic: c5009113@xtec.cat  

Web: https://agora.xtec.cat/ceipramonestadella/