Actualitat

NOU SERVEI DE SUPORT A LES FAMÍLIES

El SOAF La Segarra és un nou servei impulsat des de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra, amb l’objectiu d’oferir un espai de trobada, suport i acompanyament socioeducatiu, comunitari i terapèutic per a millorar el benestar integral de les famílies.

DIJOUS 21 SETEMBRE 2023

El SOAF La Segarra és un nou servei impulsat des de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra, amb l’objectiu d’oferir un espai de trobada, suport i acompanyament socioeducatiu, comunitari i terapèutic per a millorar el benestar integral de les famílies.

El marc d’intervenció del servei és bàsicament preventiu per detectar i reforçar les capacitats i fortaleses de les famílies i integrat a la comunitat, articulat a través i amb els serveis bàsics d’atenció social i la xarxa del territori del qual forma part el servei del que formeu part.

És per això que l’accés al servei pot ser per iniciativa pròpia de la família, derivació per part de Serveis Socials o qualsevol recurs de la xarxa de serveis públics o privats del territori.

 El context d’intervenció del SOAF també és i inclou ser un  recurs complementari per a professionals de serveis de la xarxa comarcal dels àmbits social, educatiu, sanitari i de lleure oferint seguiment, formació i supervisió. Les accions que es treballen amb professionals son les següents:

Coordinació i comunicació durant el procés de derivació, seguiment i tancament dels processos familiars.

  • Programes de dinamització comunitària per la divulgació de la parentalitat positiva.
  • Tallers de formació per a professionals i entitats de la xarxa local en parentalitat positiva.
  • Assessorament a professionals en aspectes referents al funcionament familiar i parental.
  • Devolucions diagnòstiques durant i al finalitzar els processos individualitzats i grupals.
  • Processos d’avaluació del treball realitzat amb les famílies i del Pla de Comunicació/Treball en xarxa

 

Per sol·licitar el servei, us podeu posar en contacte amb els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra, per telèfon 654508945 o per correu electrònic a: soafccsegarra@eduvic.coop

 

Esperem que en pugueu fer ús i que pugueu comptar amb les professionals del servei per a qualsevol acció que considereu oportuna per a realitzar amb els professionals del vostre servei a l’hora de poder atendre les demandes que rebeu en el vostre context, ja siguin de formació o per poder detectar situacions de risc en la vostra acció quotidiana.