PEE Guissona

Què és el PEE?

Els Plans educatius d’entorn (PEE) són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

Al llarg dels anys els PEE s’han consolidat com un instrument efectiu a favor de l’èxit educatiu, tot i així, en el moment actual es fa evident la necessitat d’avançar i canviar en alguns conceptes per tal de donar resposta a les noves exigències i reptes del context social.

Guissona va sol·licitar entrar al projecte del PEE l’any 2005 i des d'aleshores és una eina de treball en xarxa que permet l’educació més enllà de l’escola i en tots els àmbits.

Els objectius són:

  1. Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic.
  2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.
  3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar
  4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
  5. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
  6. Potenciar l’educació en el lleure.
  7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori.